Stel zelf je print samen: formaat, materiaal & ophangsysteem
Gratis verzending
Premium kwaliteit
Made with love
Stel zelf je print samen
Gratis verzending
Premium kwaliteit
Made with love
Menu
Nu tijdelijk 10% korting op alles! Gebruik de kortingscode "ZOMER10".
slaapkamer behang
art wall met ronde schilderijen
kunstwerk schilderij stilleven

Juridische zaken

Het is belangrijk om te weten dat je niet zomaar elk werk kan aanleveren bij ons. Je moet van elk werk de juiste rechten hebben. Het is je eigen verantwoordelijkheid om dit te bekijken. Op deze pagina vind je meer informatie over alle juridische zaken.

Je mag niet zomaar elke afbeelding verkopen. Jij moet allereerst de eigenaar van het bestand zijn, de rechten tot het bestand hebben of een bestand hebben wat commercieel gebruik toestaat. Daarnaast moet je ook het recht tot verkoop hebben van hetgeen er afgebeeld staat. Het werk mag geen inbreuk maken op de rechten van iemand anders. Dit kan een auteursrecht of portretrecht zijn. Ook mag het werk geen rechten schenden. Dit lijkt ingewikkeld maar het komt er vooral op neer dat jij de maker van je werk moet zijn en je werk niet gestolen is. 

Het is niet toegestaan werken te uploaden die:

 • Inbreuk maken op de auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten, portretrecht of andere publicatie- of privacyrechten van derden.
 • Pornografische, beledigende of anderszins onwettige of immorele inhoud bevatten.
 • Onwettige of gewelddadige handelingen bevatten.
 • Wreedheden of geweld tegenover dieren bevatten.
 • Aanzetten tot frauduleuze handelingen of aanleiding geven tot misleidende advertenties of oneerlijke concurrentie.
 • Inbreuk maken op de wet, statuten of regelgeving.

Let op! Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je van het werk dat je verkoopt de juiste rechten hebt. Check hier alles over rechten.

Het is belangrijk om je goed te verdiepen op dit gebied, je bent hier als verkoper zelf verantwoordelijk voor. Om je op weg te helpen hebben we onderstaande informatie samengesteld. Hier lees je meer over auteursrecht, panoramavrijheid, portretrecht en merkenrecht. Wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

Auteursrecht

“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” – Overheid.nl – 2021

Auteursrecht wordt ook wel copyright genoemd. Het auteursrecht ontstaat wanneer een werk gemaakt wordt en wil zeggen dat de maker hiervan het alleenrecht heeft om te beslissen wat ermee gebeurt. Zonder toestemming van de maker is het dus niet toegestaan om iets hiermee te doen. Je mag dus geen (onderdelen van) foto’s, illustraties of ander materiaal van een ander gebruiken in je eigen werken of deze bij ons uploaden als jouw werk.

Er zijn echter wel uitzonderingen:

 • Stijlen: Een stijl op zich is niet beschermd. Je mag dus wel de stijl van een werk overnemen of je erdoor laten inspireren, maar niet specifiek het werk namaken.
 • Licentie: Wanneer de maker je een licentie heeft verleent voor (een deel van) het werk dan mag je het wel gebruiken. Je hebt hier dan de rechten van. Dit kan soms bijvoorbeeld tegen een vergoeding.
 • Einde van het auteursrecht: 70 jaar na overlijden van de maker wordt een werk rechtenvrij.

Panoramavrijheid (openbare ruimte)

“Als inbreuk op het auteursrecht op een werk [..], dat is gemaakt om permanent in openbare plaatsen te worden geplaatst, wordt niet beschouwd de verveelvoudiging of openbaarmaking van afbeeldingen van het werk zoals het zich aldaar bevindt. [..].” Waar het betreft het overnemen in een compilatiewerk, mag van dezelfde maker niet meer worden overgenomen dan enkele van zijn werken.” – Overheid.nl, 2021

Ook op onderdelen van de openbare ruimte zit auteursrecht. Onder een openbare plaats vallen alle plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Werken waarin bepaalde delen van de openbare ruimte terugkomen mogen niet zomaar gepubliceerd en gedeeld worden. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan gebouwen, beeldende kunst of straten. Een gebouw of kunstwerk is ook door iemand bedacht en gemaakt en die persoon heeft hiervan het auteursrecht. Het is dus niet toegestaan om zonder toestemming delen van de openbare ruimte (zoals een gebouw) terug te laten komen als hoofdobject in je werk.

Het gebruiken van onderdelen in je werken van de volgende voorwerpen en plaatsen is (in de meeste gevallen) niet toegestaan:

 • Openbare plekken waar een toegangskaart voor nodig is: bijvoorbeeld dierentuinen, pretparken, sportwedstrijden, musea.
 • Architectuur: bekende gebouwen als de Eiffeltoren en Erasmusbrug.
 • Voertuigen en transport: deze mogen gebruikt worden maar zonder logo’s, merken, kentekens en persoonlijke informatie.
 • Semi-openbare plaatsen: bijvoorbeeld stations, vliegvelden. Of deze gebruikt mogen worden verschilt per plek en moet dus eerst nagevraagd worden.
 • Kaarten: bijvoorbeeld landkaarten en wereldkaarten. Deze kunnen onder auteursrecht an de cartograaf vallen.
 • Standbeelden: ook deze zijn auteursrechtelijk beschermd en hiervoor heb je de rechten nodig.
 • Graffiti: dit valt onder kunst en berust dus ook op auteursrechten.

Portretrecht

Het portretrecht is onderdeel van het auteursrecht. Wanneer een persoon (of meerdere) herkenbaar op een werk of foto afgebeeld staat, heeft deze persoon portretrecht. Dat kan een foto zijn, maar ook een illustratie of andere weergave. Om een werk te gebruiken waarop personen herkenbaar in beeld zijn gebracht heb je altijd eerst (schriftelijke) toestemming nodig. Denk hierbij een een portret van iemand maar ook aan een straatbeeld waarop voorbijgangers te zien zijn.

Het gebruik van de volgende herkenbare personen is (in de meeste gevallen) niet toegestaan:

 • Bekende personen: bijvoorbeeld Marilyn Monroe, Madonna. Hiervoor heb je toestemming nodig van deze persoon.
 • Portretfoto’s/straatfoto’s: welk beeld je ook gebruikt, ook wanneer er toevallige voorbijgangers herkenbaar in beeld zijn heb je toestemming nodig.
 • Dieren: dieren hebben geen portretrecht en zijn dus wel toegestaan. Echter hebben dierentuinen hier weer hun eigen regels voor. Zoek dit eerst uit voor je hier gebruik van maakt.

Merkenrecht

De betekenis van een merk is volgens artikel 2.1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) als volgt:

“Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.”

Merken moeten geregistreerd zijn om onder merkenrecht te vallen.

De volgende onderdelen vallen onder merkrecht en zijn (in de meeste gevallen) niet toegestaan:

 • Vlaggen: bijvoorbeeld nationale vlaggen of die van sportclubs. Deze mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
 • Bekende figuren: bijvoorbeeld stripfiguren, Disney figuren. Het merkenrecht hiervan verschilt per figuur. Zoek dit uit voor je een figuur gebruikt.
 • Logo’s: bijvoorbeeld van Coca cola of Bacardi. Logo’s zijn bijna nooit toegestaan voor commerciële doeleinden.
 • Emoticons: bijvoorbeeld de plaatjes die gebruikt worden door Apple en Samsung. Deze mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
 • Fonts/lettertypes: de toestemming hiervoor verschilt per font. Zoek dit eerst uit voor je een lettertype gebruikt.
 • Trofeeën en awards: bijvoorbeeld de Oscars, AMA’s. Deze zijn allemaal auteursrechtelijk beschermd.

Je moet de eigenaar zijn van het bestand, de rechten tot het bestand hebben of een bestand hebben wat commercieel gebruik toestaat. Daarnaast moet je ook het recht tot verkoop hebben van hetgeen er afgebeeld staat. Het werk mag geen inbreuk maken op de rechten van iemand anders. Dit kan een auteursrecht, maar ook een portretrecht zijn. Ook mag het werk geen rechten schenden. Bij het uploaden van je werk bij Sfeer aan de Muur ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Dit houdt onder andere in dat:

 1. Sfeer aan de Muur het recht behoudt voor Werk waarvan vermoed wordt dat Beeldmaker hier niet de auteursrechthebbende van is, noch een juiste licentie voor heeft, althans het Werk anderszins onrechtmatig is, uit de Shop en van de website en servers te verwijderen en verwijderd te houden.
 2. Werk mag niet in strijd zijn met auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom, portretrecht en andere bepalingen van dwingend recht;
 3. Beeldmaker dient ofwel auteursrechthebbende van het werk te zijn, ofwel in het bezit te zijn van de juiste licentie om het werk door Sfeer aan de Muur te doen verkopen.
 4. Bekijk alle algemene voorwaarden.

Jij behoudt alle rechten op jouw werk. Je geeft ons een recht tot verkoop voor zolang het werk in je account staat. Verwijder je het werk, dan vervalt ook ons recht om ze te verkopen. Ook zullen we je werken dan niet langer gebruiken voor promotie. De werken zijn immers weg uit het account en kunnen niet meer verkocht worden.

Ja dat is toegestaan. Echter geven we bij het toelaten van nieuwe werken wel de voorkeur aan werken die nog niet overal te zien zijn. We willen ons aanbod graag exclusief en uniek houden.